w serwisie znajdują się również zmyślone materiały

Tematy do przemyślenia

Jeśli "Edukacja medialna - kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego i selektywnego korzystania ze środków społecznego przekazu, w tym wychowanie do odbioru mass mediów", to na jakich sferach poszukiwań badawczych powinna koncentrować się edukacja medialna?

Media i ludzie

Okładka: Media i ludzie

Socjologiczne podejście do interakcji między człowiekiem a mediami (komputerem, telewizją)...

Edukacja medialna tuż przed rozwiązaniem KRRiTV

Czy edukacja medialna powinna być odrębnym przedmiotem przewidzianym w programie nauczania, czy też elementy edukacji medialnej powinny być uwzględnione w różnych przedmiotach nauczania? Aktualnie toczy się spór dotyczący odrzucenia lub przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jeśli Sejm i Senat odrzucą to sprawozdanie - również pełniący obowiązki prezydenta Marszałek Sejmu je odrzuci. W takim przypadku czeka nas wybór nowej KRRiTV. Warto zwrócić uwagę na programy, które związane są z edukacją medialną: tematowi przyglądają się zarówno dziennikarze, jak i organizacje społeczne.

Edukacja medialna w Europejskiej Agendzie Cyfrowej

W maju 2010 roku opublikowano dokument "COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A Digital Agenda for Europe". Europejska agenda cyfrowa jest "pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020". Jedną ze sfer poruszanych w tym dokumencie jest "Zwiększenie umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych i włączenia społecznego".

Co dwie głowy, to nie jedna

Zawsze się cieszymy, gdy podczas spotkania jeden relacjonuje drugiemu: "podobno przytyłeś" (ewentualnie: "schudłeś" - w zależności od tego, kogo akurat nasz znajomy spotkał wcześniej).

Czy nie chciałbyś iść do więzienia?

Przemiany społeczne zachodzą na naszych oczach. Niektórzy chcą jedynie, aby dać im święty spokój, inni zaś chcą brać sprawy w swoje ręce. Rozmowa podsłuchana w pewnej kawiarni.

Edukacja medialna w Europie - Rekomendacja Komisji Europejskiej

Zagadnienie "media literacy" stało się istotnym tematem w demokratycznym społeczeństwie (informacyjnym). Im mniej będziemy rozumieli otaczającą nas informacyjną rzeczywistość, tym więcej będzie sporów prawnych. Wystarczy przypomnieć tekst Postanowienie sądu okręgowego w sprawie domeny beger.pl. Problem ten będzie coraz większy, zwłaszcza zaś w kontekście nieuczciwych praktyk rynkowych, nieuczciwej konkurencji, ochrony konsumentów. Wczoraj Komisja opublikowała swoją rekomendację, w której mowa m.in. o wspieraniu działań na rzecz powstawania kodeksów dobrych praktyk w sferze medialnej (dotyczyć to musi również internetu), mowa również o narzędziach pozwalających obywatelom korzystać z "obrazów, dokumentów dźwiękowych i tekstów"... Edukacja medialna pozostaje w bliskim związku z problematyką "własności intelektualnej"...

Fanklub rodziny Mrocznego Jagodziarza

Dlaczego Jagodziarz? Bo tak! Jak co wieczór Mroczny Jagodziarz nie wiedział co ze sobą zrobić. Naostrzył już swoją kosę, która mu służyła do zbierania jagód i zaczął się zastanawiać do czego zmierza ten świat.

Szykują się zmiany Kodeksu etyki adwokackiej

Przedmiotem obrad XXXIII Zjazdu Adwokatury, który obradował pod hasłem "profesjonalny pełnomocnik procesowy wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego", było wypracowanie stanowiska środowiska adwokackiego wobec wprowadzanych i planowanych zmian w przepisach karnych, związanych z korzystaniem z narzędzi informatycznych. W czasie dyskusji zapowiedziano, że Naczelna Rada Adwokacka niebawem dokona zmian w Zbiorze zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (Kodeks etyki adwokackiej), zgodnie z którymi członkowie Palestry nie będą mogli ani w czasie wykonywania zawodu, ani prywatnie, korzystać z jakichkolwiek elektronicznych urządzeń.

Owcze "cutting plotery" - czy nie posuwamy się za daleko?

Korporacja MindFreak Inc. ogłosiła początek kampanii promocyjnej nowej linii swoich ekskluzywnych produktów, które sprzedawane będą pod marką GardenBioReCon. Konferencja prasowa firmy została zakłócona przez pikietę bojowników o prawa zwierząt. Technologie rozwijane przez MindFreak budzą duże kontrowersje, a chodzi o wpływanie na naturalne zachowanie zwierząt za pośrednictwem impulsów pochodzących z programowalnych, wszczepianych tym zwierzętom chipów. Na konferencji prasowej zaprezentowano owce, które pasąc się na demonstracyjnej łące "wygryzały" w trawie zaprojektowane przez programistów MindFreak wzory.

Syndicate content